Erkende opleidingen voor chauffeurs pluimvee transport

Chauffeurs die levend pluimvee transporteren, moeten beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid pluimveetransport. Dit is voorgeschreven in Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.

Om dit getuigschrift te behalen, moeten de chauffeurs een door het Ministerie LNV erkende opleiding hebben gevolgd en een afsluitend CCV-examen hebben gehaald. Op de volgende plekken kunnen de erkende opleidingen gevolgd worden:

- PTC+, Barneveld;
tel. (0342) 40 65 00; internet: http://www.ptcplus.com/NL/7,training/614.training-chauffeur-pluimveetransport.html

- Jolmers IVVO Opleidingen B.V., Houtingehage/Surhuisterveen/ Drachten;
tel. (0512) 34 18 16; internet: http://www.jolmers.com

 
 

Inloggen voor leden