Welzijnsgids pluimveeslachterijen

Hier vindt u de Welzijnsgids Slachterijen.

Deze welzijnsgids is de invulling van een “gids voor goede praktijken” als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EG) Nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden en geeft aan welke acties pluimvee slachtende bedrijven in Nederland moeten ondernemen om invulling te kunnen geven aan de verplichtingen van die verordening.
De gids is een leidraad om op een juiste manier aan de wetgeving te kunnen voldoen. Bedrijven staan vrij hun eigen criteria en monitoringssystemen te ontwikkelen, zolang rekening gehouden wordt met de eisen zoals opgenomen in de wetten van de Europese Unie.

Deze gids is een werkdocument dat kan worden gebruikt tot de definitieve vaststelling van de gids. Het document is tot stand gekomen in een samenwerking tussen NEPLUVI, het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en in overleg met de NVWA.

 
 

Inloggen voor leden